6118f17220

 

Vi jobber for bedre oppvekstvilkår for barn og unge.

Dette gjør vi gjennom å arbeide opp mot de voksne som jobber med barn og unge. Rusfri Oppvekst mener at trygge, bevisste og empatiske voksne evner å kunne skape gode relasjoner, noe som vil være med på å skape et bedre psykososialt miljø for barn og unger i barnehager og skoler. Samtidig har vi som et mål at de voksne skal være mer bevisste i forhold til deres rolle i det forebyggende arbeidet, og det å fange barn med utfordringer i hverdagen på et tidligere tidspunkt.

For å nå våre mål jobber vi gjennom studietilbud som en del av etterutdanning, foredrag, konferanser/kurs og prosjekter.

Pågående prosjekter

Vi jobber målrettet mot kompetanseøking hos fremtidens lærere og bedre psykisk helse blant barn og unge.

Les mer »

Kommende konferanser

Vi arrangerer dagskonferanser og kurs i forebygging av psykososiale problemer med hovedvekt på rusområdet.

Les mer »

Bestill foredrag

Vi tilpasser foredragene etter målgruppe og behov med både interne og eksterne foredragsholdere. 

Les mer »

Medlemsblad