cbc062d09d

Avsluttet prosjekt
Studier 2007 – 2016

I 2005 fikk vi statstilskudd til utarbeiding av et fag som skulle inngå i grunnutdanningen for lærere og førskolelærere. I samarbeid med blant andre Sverre Nesvåg fra Rogalandsforskning (nå IRIS) og Hans Eirik Aarek fra NLA og Universitetet i Stavanger, ble det laget studieplan for et 15- poengs og 30-poengs studieemne. 

 

Referat:

Foredrag, kurs og konferanser

Referatene våre oppdaterer deg med ny kunnskap og aktivitetene våre. Les mer »

 

Presentasjoner: 

Foredrag, kurs og konferanser

Her kan du laste ned presentasjoner fra våre kurs og konferanser. Les mer »

 

Siste nytt:

Aktiviteter de siste månedene

Informasjon om både prosjekter, lokallag og aktiviteter. Les mer »