00f7be31ee

 

Rusfri Oppvekst Bergen


16.03.2020
Årsmelding for Rusfri Oppvekst Bergen for 2019 

Styret:
Marit Barene, Leder
Per Vidar Halsnes, Kasserer
Gunn Steinbru, Styremedlem
Unni Bertelsen, Støttemedlem
Varamedlem:  –
Valgkomite:  –

Medlemstall pr. 31.12.19.:
2019: 112 betalende medlemmer, inkl. støttemedlemmer og studentmedlemmer
2018: 108 betalende medlemmer, inkl. støttemedlemmer og studentmedlemmer (tall oppgitt fra sentralkontoret i 2018 var 179, men dette var ikke riktige tall)
2019-tallene fra sentralkontoret viser at dette er en oppgang på 4 medlemmer. 

Økonomi

År 2019 2018
inntekter 5,00 3004,00
Utgifter -693,00 1203,00
Overskudd/underskudd -688,00 1801,00
Konto ved utgangen av året 8458,00 9146,00
Laget har mottatt kr.3 000,- i støtte fra Actis Hordaland til dagskonferansen. Det setter vi stor pris på. 

Kontaktperson
Marit Barene 
Leder

 

Kontaktinformasjon
 m.barene@online.no
928 15 936Frivillig arbeid
Styremøte/årsmøte: 9 timer
Dagskonferanse:    21 timer
Stand:                      0 timer
Totalt timer:           30 timer


Aktivitet:
Egne møter (styre-, planleggings-, medlemsmøter): 

Årsmøte i Hordvik 14.mars. 
Ett styremøte (05.12.) med behandling av 6 saker.

Deltakelse på lokale arrangement: 

Lokallaget arrangerte dagskonferanse 2.oktober 2019. Gerd Helene Irgens og Paal Andre Grinderud foreleste. Det deltok 81 kursdeltakere og tre styremedlemmer.

Sentrale arrangement: 

Strategikonferanse 2019: 
Unni og Marit deltok på strategikonferansen i Stavanger 13.-15.juni på vegne av lokallaget. Under konferansen var det fokus på langsiktige planlegging gjennom dialog, drøfting og gruppearbeid. I løpet av konferansen var deltakerne invitert på Norsk barnemuseum og Jernaldergården. Fredagen var det dagskonferanse med foredrag av barnepsykolog Magne Raundalen og innlegg av frivilligheten i Stavanger kommune.

Familiekurs: Medlemmer fra laget med barn deltok på nasjonale vinterkurs i 2019. 
 

Annet:
To av medlemmene i lokallaget stilte på årsmøtet til Actis Hordaland. Ett av medlemmene er styremedlem i Actis Hordaland (nå Actis Vestland)

Signert Marit Barene