00f7be31ee

 

Rusfri Oppvekst BergenStyre 2021:

Leder                                                  Basi Pashaei 
Styremedlemmer (tre)                        Unni Bertelsen (kasserer)
                                                           
Gunn Mjelstad Steinbru
                                                           
Gunvor Berge      
Varamedlem:                                      Astrid Øien Halsnes
Revisor                                               Frank Erik Henriksen
Valgkomité                                          Styret får fullmakt til å se seg om etter
                                                           medlemmer
til valgkomite


Arbeidsplan for Rusfri Oppvekst Bergen for 2021-2022

 • Dagskonferanse 4.oktober
 • Stands – hvis mulig under fadderukene og ved andre anledninger
 • Delta på Strategikonferanse til høsten – dersom denne blir gjennomført mtp. korona
 • Oppfordre lokallagets medlemmer til deltakelse på ROs årlige Vintertreff i 2022
 • Arrangere skulpturvandring i Bergen sentrum våren 2022
 • Støtte arbeidsplanen fra sentralt hold etter beste evne
 • Øke medlemsveksten med 5% jmfr. sentral arbeidsplan: verve seks nye medlemmer/støttespillere
 • Skrive leserinnlegg med rusforebyggende vinkling, særlig med tanke på høstens Stortingsvalg
 • Fronte salg av holdningsspillet SNX
 • Være positive til samarbeid med andre organisasjoner/partnere både innen rusfeltet
  og utenfor, spesielt
  Actis Vestland


Årsmelding for Rusfri Oppvekst Bergen for 2020 

Styret:
Leder:                        Marit Barene 
Kasserer:                  Unni Bertelsen (støttemedlem)    – valgt for 2020 - 2021
Styremedlemmer:    Gunvor Berge                                  – valgt for 2020 - 2021
                                  Gunn Mjelstad Steinbru                 – valgt for 2019 - 2020
Varamedlem:            Astrid Øien Halsnes                        – valgt for 2020 - 2021

Medlemstall pr. 31.12.20:
81 betalende medlemmer inkl. studentmedlemmer. 39 betalende støttemedlemmer

Økonomi:

År 2020
inntekter 3004,00
Utgifter 603,00
Overskudd/underskudd 1801,00
Konto ved utgangen av året 10 859,00
Laget har mottatt kr.3 000,- i støtte fra Actis Hordaland til dagskonferanse. Det setter vi stor pris på. 

Kontaktperson
Basi Pashaei
Leder

 

Kontaktinformasjon
 dnemati@online.no
994 19 469


Frivillig arbeid:
4 timer - dette har vært svært labert pga. korona.

Aktivitet:
Egne møter (styre-, planleggings-, medlemsmøter): 
Årsmøte i Hordvik 10.mars 2020 - med koronaavstand. 
1 styremøte (12.08.) med behandling av 7 saker. Møtet ble holdt ute pga. korona. 

Deltakelse på lokale arrangement: 
Årets dagskonferanse var planlagt 9.9. med Marius Sjømæling og Inger Helene Irgens som forelesere, men pga. koronapandemien ble ikke konferansen gjennomført. Av samme grunn ble heller ikke skulpturvandring gjennomført. 

Sentrale arrangement: 
Landsmøte 2020: Unni Bertelsen deltok på landsmøtet på vegne av lokallaget. Landsmøtet ble arrangert på Kamben høyfjellshotell på Golsfjelleet 28. - 30. august.
Familiekurs: De nasjonale vinterkursene i 2020 ble avlyst pga. koronapandemien. 

Annet:
Flere medlemmer i lokallaget stilte på årsmøtet til Actis Hordaland 11.februar. Under møtet endret organisasjonen navn til Actis Vestland. Ett av medlemmene er styremedlem i Actis Vestland.