f2410ee4f8

 

 

 

Forespørsel om foredrag
Navn*

E-post*

Ønsket dato*

Ønsket foredrag*


 

Vi tilpasser foredragene etter målgruppe og behov med både interne og eksterne foredragsholdere. Ønsker du foredrag med andre temaer, er det bare å ta kontakt.

Vær foreldre !

Foredragsholder: Tasim Karim
For hvem: Foreldre og fagpersonell som jobber med barn og unge.
Varighet 2 timer. Pris etter avtale.

Et foredrag som utdyper usikkerhetene man møter i foreldrerollen og gir verktøy og kunnskap for å kunne håndtere rollen med større bevissthet om eget ansvar og hva man kan forvente av andre. Barnehager og skoler bør se på foreldrene som en ressurs 

Temaer som blir tatt opp:
• Foreldres bevissthet til egne barn og deres handlinger

• Ansvar for egne og andres barn
• Grensesetting for egne barn og deres venner
• Grensetting av andre for ditt barn
• Krav og forventninger til skole og barnehage
• Foreldre en ressurs ikke belastning

 

I møte med barn og unge 

Foredragsholder: Tasim Karim
For hvem: Fagpersonell som jobber med barn og unge.

Varighet 2 timer. Pris etter avtale.

 

Et foredrag som utdyper ens egen usikkerhet man møter som fagpersonell.
I dette foredraget får du som personell møtt i dine utfordringer, samtidig som den sier noe om hvor viktig du som en voksen er. 

Temaer som blir tatt opp:
• Bevissthet om den voksnes rolle
• Usikkerhet rundt håndtering av atferd eller situasjon
• Viktigheten om en trygg voksen
• Hvordan imøtekomme og ivareta alle barn uansett utfordring

 

Den vanskelige samtalen 

Foredragsholder: Gerd Helene Irgens
For hvem: Fagpersonell som jobber med barn og unge
.
Varighet 2 timer. Pris etter avtale.

 

Et foredrag med spesielt fokus på den vanskelige samtalen fagpersonell må ta med foreldre ved bekymringer rundt barnet

Temaer som blir tatt opp:
• Samtaler vi skulle unngått, men som må til
• Å skape sterke reaksjoner hos andre
• Hvordan få den vanskelige samtalen i gang
• Viktigheten av samarbeid og åpenhet

 

Relasjoner som verktøy

Foredragsholder: Tasim Karim
For hvem: ledere og fagpersonell som jobber med barn og unge.

Varighet 2 timer. Pris etter avtale.

 

Aktivt bruk av relasjonen som verktøy krever mye trening. Grunnmuren for slik relasjonsbygging er tillitt og må utøves med takt og skjønn.

Temaer som blir tatt opp:
• Hva skiller relasjoner fra andre møter mellom mennesker. 
• Hvordan relasjoner kan brukes  for å fremme læring 
• Hva som kjennetegner en god relasjon 

 

Utfordrende foreldre

Foredragsholder: Tasim Karim
For hvem: Fagpersonell som jobber med barn og unge.

Varighet 2 timer. Pris etter avtale.

 

I dette foredraget snakker Tasim om hvordan en kan møte foreldre som en opplever som utfordrende.

De som jobber med barn og unge, må ofte ha kontakt med foreldregruppen. Det er ikke alltid like lett. Tasim har lang erfaring med foreldregruppen og deler her noen verktøy som har bidratt til et bedre samarbeid med foreldre. 

 

Foredragsholdere


Tasim Karim

Tasim har jobbet som lærer, miljøterapeut, kunstterapeut og i New Page, og har arbeid med barn og unge i utsatte livssituasjoner i elleve år. På scenen deler hun erfaringer som mellommann mellom foreldre og ulike instanser. Foredragene hennes passer både for foreldre og fagpersonell som jobber med barn og unge. 

 

Gerd Helene Irgens

Gerd Helene har ved flere anledninger holdt foredrag på Rusfri Oppvekst sine konferanser. Hun er avdelingssjef ved Bergensklinikkene. Hun har mange års erfaring i arbeid med pårørende og med særlig kompetanse på barn som pårørende. Hun har undervist i en årrekke om dette temaet.