6b14f25ccc

Generasjon nett

Dagens lærere må vite hvordan nettet påvirker barn, både når det gjelder selvbilde, søvn og kosthold. Å kun fokusere på de unges skjermtid er å ikke […]

Ha hjertet med i jobben

Hege fra Forandringsfabrikken forklarer hvordan et samarbeid er mer effektivt og ønskelig enn å tilby hjelp eller støtte […]

Relasjoner som verktøy

Aktivt bruk av relasjonen mellom lærer – elev som verktøy i pedagogisk arbeid er kompetanse som krever mye trening og bygges  over tid. […]

Psykisk syke foreldre

Heidi Wittrup Djup er opptatt av barns rettigheter, omsorgsbetingelser og forebyggende arbeid. Hun deler erfaringer fra sitt arbeid […]

Hva er Statens Barnehus?

Når det mistenkes at et barn utsettes for vold eller overgrep blir barnet tatt hånd om av Statens Barnehus. Her står et tverrfaglig team klar for […]

Forstå hvorfor velger de rusen

Vi trenger å forstå hvorfor en del mennesker i vår kultur utvikler tung rusproblematikk. Tanken i dagens forelesning er å fokusere mest på foreldre.  […]

Alle visste det, men ingen gjorde noe

Hva gjør at dere sitter her på forelesningssalen i dag, og ikke på Skuteviken? Hva skjedde underveis, spør Gerd Helene Irgens. Det blir helt stille i […]

I januar hadde vi med oss Fylkesnemdsleder Geir Kjell Andersland på Høgskulen på Vestlandet og NLA Høgskolen Bergen. Han snakket med studentene om  barns […] 

Gratulerer, er det første Magne Raundalen sier til lærerstudentene denne regntunge formiddagen i oktober. Dere trenger aldri noensinne å lure på  […]

Barn på flukt

Forelesning 5, 3. semester. NLA Høgskolen Bergen og Høgskulen på Vestlandet (HVL) ­ Ved inngangen til 2016 var det 21,3 millioner flyktninger i verden […]

Se barnet

Vi vet mye mer om konsekvensene av følelsesmessig vanskjøtsel nå enn for bare fem år siden, takket være forskning på hjernen. […]

Kjærlighet, grenser og anerkjennelse

Denne uken hadde Arne Klyve forelesninger for ca 600 studenter på HiB. Forfatter og samfunnsviter Arne Klyve er undervisningssjef ved KoRUS Bergen  […]

Det finnes ikke vanskelige barn, bare barn som har det vanskelig

Mandag 23. Januar startet vi opp med årets forelesninger på Høgskolen på Vestlandet. Denne uken hadde vi med oss Linda Kvalvik, Inge Nordhaug og Reidun Dybsland […]

Økt kunnskap og handlingskompetanse

Det er høst i Bergen. Studentene er tilbake og fyller byens gater og smau med latter og konkurrerende dialekter. Fadderuken er overstått, sansene er […]