89a22fd592

 

Rusfri Oppvekst Gudbrandsdalen/Lillehammer


Årsmelding for Rusfri Oppvekst Gudbrandsdalen/ Lillehammer for 2018


Det har vore lite aktivitet i laget vårt dette året. Det var planlagt årsmøte 12. mai, men det vart avlyst på grunn av flaum. Så var det tenkt på i september når Marit og Odd Arne Fosså var sørover frå Levanger, men vi fekk det ikkje til da heller.

Sidan Margot fekk Parkinson, har det blitt mindre tid og overskot til lagsarbeid. Men vi fekk ein svært opplevingsrik tur til Landsmøtet i Selbu og Stjørdal, der Svein Inge Stuen og Margot og Iver Silli deltok frå laget vårt.

Kåre Simenstad hadde ei viktig oppgåve som leiar i valkomiteen, der Jan Arnstein Liknes frå Karmøy vart vald til ny styreleiar i landsstyret.

Frå Iver Silli, leiar


Kontaktperson

Kåre Narve Simenstad 
Leder


Kontaktinformasjon
 karenarvesimenstad@gmail.com