c07075877e

Norsk Læreravholdslag ble startet i 1907

I 2008 ble navnet endret til Landslaget for Rusfri Oppvekst og fra 2014 heter organisasjonen Rusfri Oppvekst.

Rusfri Oppvekst jobber for bedre oppvekstsvilkår for barn og unge. Dette gjør vi gjennom å arbeide med voksne som jobber med barn og unge. Vi mener at trygge, bevisste og empatiske voksne evner å bygge gode relasjoner, noe som bidrar til bedre psykososialt miljø for barn og unge i barnehager og skoler.

Vårt mål er at de voksne skal være bevisste i forhold til deres rolle i det forebyggende arbeidet, og fanger barn med utfordringer i hverdagen på et tidlig tidspunkt. For å nå våre mål jobber vi gjennom studietilbud som en del av etterutdanning, foredrag, konferanser/kurs og prosjekter.

Rusfri Oppvekst består har i overkant av 600 medlemmer, 11 lokallag, 3 ansatte og et landsstyre. Vi er en avholdsorganisasjon, og i følge kjerneverdiene til organisasjonen avstår våre medlemmer fra bruk av rusmidler.

Det er mulig å støtte vårt arbeid gjennom støttemedlemskap, bedriftsmedlemsskap, lokallag, frivillig arbeid og bidrag.

Følg, del og lik oss på Facebook!