9fd6f47862

 

Rusfri Oppvekst Karmøy


04.04.2019
Årsmelding for Rusfri Oppvekst Karmøy 2018
 

Årsmøtet for Rusfri Oppvekst Karmøy ble avholdt 12. mars 2018 på tidligere IOGT huset, Kopervik. 14 medlemmer møtte.

Styret
Møyfrid Ferking Birkeland, leder
Svein Erik Haugen, nestleder>
Helge Aksnes, sekretær
Bjørg og Gunnar Morten Arklett, Styremedlemmer

Varamenn
Torstein Torbjørnsen
Bjørg Myksvoll Garvik

Valgkomite
Eldbjørg Torbjørnsen
Jan Arnstein Liknes

Valg
Bjørg og Gunnar Morten Areklett og Svein Erik Haugen stod på valg. De var villige til å stå en ny
periode på 2 år, og ble enstemmig gjenvalgt.

Medlemmmer
Medlemstallet holder seg ganske stabilt. Medlemstallet pr i dag er 80 medlemmer. Som vi har
nevnt tidligere har vi e-mail adressen til de fleste medlemmene våre. Men sekretæren vår, Helge
har inntil nylig innhentet mailadresser til medlemmer vi ikke har hatt mailadressen til tidligere.

Økonomi
Rusfri Oppvekst er basert på frivillig arbeid, Vi har ingen faste utgifter eller inntekter annet enn
den årlige gaven, kr 3000, som vi får fra vår lokale bank, Skudenes & Åkra sparebank. Vi er veldig
takknemlig for at vi får denne støtten fra banken. Ved at vi nå har opparbeidet litt kapital på
kontoen vår, kan vi i større grad være med på å støtte rusforebyggende tiltak i vårt lokalmiljø.

Pr 31.12.2018 hadde vi innestående på konto kr 12783,50.

Aktivitet
Styret har ved flere anledninger drøftet hvordan vi i Rusfri Oppvekst kan være med i forebyggende
rusarbeid blant barn og unge. Med så mange aktivitetstilbud som disse har i dag, er det ikke lett å
få til noe tilbud alene. Derfor ser vi at vi best kan bidra ved å gå sammen med de lokale IOGT
lagene, idrettslag og menighetene våre. Dette ser vi fungerer godt.

Undertegnede deltok på en aktivitetsdag på Fredtun leirsted sammen med IOGT i Skudeneshavn
og Falnes menighet. Vi kunne bidra med sponsing av pizza og brus til ungdommene som var med
der. I den anledning kunne vi også gjøre vår organisasjon kjent og synlig. Selv var jeg med og
serverte pizza til ungdommene og fikk snakket med noen av dem. Slike aktivitetsdager vil også bli
arrangert både i vår og i høst. I tillegg til å ha de 2 aktivitetsdagene vi hadde i fjor, vil en nå øke antallet til i alt 5 i løpet av året, 3 for ungdommer og 2 for 7. klassinger. Slike aktiviteter skulle en ønske at vi kunne få til i flere av kretsene her i Karmøy.

Som sagt, ser jeg det som viktig at vi kan samarbeide med andre organisasjoner for å få til forebyggende aktiviteter. Jeg tror det er viktig at vi som driver dette arbeidet er mest mulig synlige slik at barn og unge kan bli kjent med hva arbeidet vårt innebærer. Ønsket vårt er at vi kan nå flest mulig barn og unge med «budskapet» vårt. Kanskje vi på bakgrunn av det også kan få inn unge medlemmer i organisasjonen vår.

Skudeneshavn 04.04.2019

________________________________

Møyfrid Ferking Birkeland, leder

Kontaktperson
Møyfrid Ferking Birkeland 
Leder

 

Kontaktinformasjon
 moyfridferking@gmail.com
 402 93 633 

 

06.04.2016
Årsmøte

Onsdag 6. april hadde Rusfri Oppvekst Karmøy sitt årsmøte. I tillegg til de lokale medlemmene som har lang fartstid i Rusfri Oppvekst hadde lokallaget invitert daglig leder Tasim Karim-Birkeland og det lokale ungdomstiltaket Møteplassen. Møteplassen som består av politi, sosionom og sykepleier jobber på alle arenaer og følger opp ungdommene der det er behov. Møteplassen er veldig lik den tidligere stiftelsen New Page. Dessverre eksisterer ikke denne stiftelsen lenger, men det er absolutt behov for de som jobber med ungdom på denne måten. Rusfri Oppvekst ser med glede at Karmøy kommune prioriterer denne type tiltak, og håper flere kommuner følger den samme modellen.

På årsmøte ble også det nye styret for lokallaget valgt og det ble snakket om arbeidsplaner og årsplaner for Rusfri Oppvekst Karmøy for det kommende året. Administrasjonen ser frem til å følge lokallaget i deres arbeid fremover.