22d9176165

 


 

Er du opptatt av gode oppvekstsvilkår for barn og unge, og tenker at forebyggende arbeid er viktig? 

 

Som medlem i Rusfri Oppvekst støtter du vårt viktige arbeid. Du får tilsendt vårt medlemsblad i posten en gang i året, nyhetsbrev og invitasjoner til kurs og arrangementer på e-post. Alle medlemmer får 25% rabatt på våre kurs og arrangementer, samt en svært redusert pris på våre årlige vinterkurs på utvalgte hotell med tilgang til skiløyper, svømmebasseng og andre aktiviteter. 
Som medlem er du også velkommen til å delta på Landsmøter og dermed påvirke organisasjonens arbeid for barn og unge. 

Det finnes ulike typer medlemskap i Rusfri Oppvekst. 
Ordinære medlemmer 
avstår fra all bruk av rusmidler. Ordinære medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett på landsmøte. De kan velges til verv på alle nivåer i organisasjonen. Pris kr. 100 i året. 

Støttemedlemmer 
forplikter seg ikke til totalavhold, men støtter Rusfri Oppvekst sitt arbeid for barn og unge. Støttemedlemmer har tale- og forslagsrett ved landsmøte. Støttemedlemmer som er valgt til styret i et lokallag har også stemmerett på landsmøte. Støttemedlemmer kan ikke velges til tillitsverv i sentrale ledd i organisasjonen. Pris kr. 100 i året. 

Bedriftsmedlemmer 
støtter organisasjonen og formålet med arbeidet. Bedriftsmedlemmer har ingen formelle rettigheter i organisasjonen. kr. 500/1000 i året. 

*Medlemmer under utdanning betaler halv kontingent. 

VERVING: Verver du tre eller flere nye medlemmer i løpet av 2020 er du med i trekningen av et gavekort på kr. 3000. De nye medlemmene må oppgi navnet på den som har vervet når de registrerer seg og betale medlemskontingent senes 11. desember 2020 for at verver skal bli med i trekningen 14. desember 2020.

Personvernerklæring for medlemmer av Rusfri Oppvekst. 
Vi er avhengig av at du som medlem i Rusfri Oppvekst har tillit til oss. Derfor er vi opptatt av å ivareta ditt personvern på en betryggende måte. Rusfri Oppveksts behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk lov. Vi anbefaler at du setter deg inn i denne erklæringen i sin helhet. Les den her.