6a8b3fb524

August 2017

 

Vi håper dere alle har hatt en flott sommer. Vi er nå tilbake på kontoret i Loddefjord etter 3 uker med sand mellom tærne, saltvann i håret og solvarme kinn. Som dere sikkert skjønner, har vi ikke tilbragt hele ferien hjemme i Bergen. Her kommer en kort oppsummering av vårens aktiviteter og litt informasjon om høsten som nærmer seg.

 

Undervisning på Høgskolen på Vestlandet og NLA Høgskolen Bergen

Vårens forelesere var Linda Kvalvik, Inge Nordhaug og Reidun Dybsland fra RVTS (Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging), og sosionom, dr.philos. og forsker emeritus
ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Kari Killén, som også har skrevet flere lærebøker om tidlig foreldre/barn-samspill og tilknytning, metodeutvikling i forhold til omsorgssvikt og forebyggende arbeid. Hun har undervist helse- og sosialarbeidere i Norden og internasjonalt i mange år. Vi er takknemlig for at så kompetente forelesere vil samarbeide med oss på dette prosjektet.

Vinterkurs

Vi gjennomførte to vellykkede vinterkurs i Hurdal og Sirdal. Det ble to flotte helger med solskinn, sosialt samvær, god mat, bading, skiturer og dyktige foredragsholdere.

Aktiviteter

Første uken i juni var vi til stede på Olsvikåsen Videregående Skole i forbindelse med Regnbuedagene. Der kunne ungdommen få informasjonsmateriell og snakke med oss.

Lotteri

Rusfri Oppvekst arrangerte for første gang et lotteri. Dette markedsførte vi på Facebook, Instagram og for venner. Vi fikk inn 6 200 kr. Neste år satser vi på like bra premier og flere deltakere.

Høsten

Det blir nye forelesninger på Høgskolen på Vestlandet og NLA Høgskolen Bergen, og det jobbes mye med logistikk rundt disse forelesningene. I september skal vi delta på boklanseringen til Paal André Grinderud. Vi håper på et spennende samarbeid med ham fremover, dette skal vi fortelle mer om senere. Vi skal også i år delta på den årlige konferansen Barnet og Rusen, som arrangeres av Korus Sør – Blå Kors Borgestadklinikken, i september. Filmprosjektet fortsetter; følg med på hjemmesiden vår, Facebook og Instagram. Der blir filmene publisert etterhvert som de er ferdig. Verdensdagen for psykisk helse 2017 er 10 oktober. Da må dere gjerne kjøpe Dagbladet og lese en artikkel vi har på trykk i billaget ”Psykisk Helse” den dagen. Strategikonferansen er i oktober. Les mer om den i avsnittet under. Ellers vil det bli arrangert seminar/kurs både på sentralnivå og gjennom lokallagene våre, håper vi. Så skal vi jobbe en del med medlemsbladet som dere skal få i postkassen før jul.

Årsmøter

Rusfri Oppvekst Bergen hadde årsmøte i mars, Rusfri Oppvekst Karmøy i april – og Rusfri Oppvekst Etne hadde sitt i mai. Vi i administrasjonen fikk mulighet til å delta på to av disse årsmøtene.

Film

Vi har produsert en liten filmsnutt med Paal André Grinderud, der han forteller kort om hvorfor han støtter oss – og oppfordrer andre til også å støtte oss. Denne filmen kan du se på You Tube, Facebook og vår hjemmeside. Den har blitt delt og sett av over 3000 personer i juli. Vi har også filmet Arne Klyve, og og vil dele denne på You Tube og Facebook så snart den er ferdig produsert. Planen er å filme flere av våre forelesere i løpet av høsten. Se filmen her.

Strategikonferanse 21-22. oktober

Den planlagte strategikonferansen i juni ble som dere sikkert hørte utsatt til oktober. I år fokuserer vi på langsiktig planlegging, og vi håper flere av dere ønsker å delta i denne prosessen. Dere er velkommen til Bergen 21.-22. oktober. Konferansen vil bli avholdt på Hotell Neptun som ligger sentralt i sentrum. Lørdag starter vi opp 9.30. Se fullstendig program vedlagt eller på vår hjemmeside eller Facebook. Du kan melde deg på der eller ved å sende inn vedlagte svarslipp. NB: Påmeldingsfrist er 30.september 2017.

MELD DEG PÅ STRATEGIKONFERANSEN HER

Stortinget

Daglig leder Tasim har fått klippekort på Stortinget denne våren også. Rusfri Oppvekst prøver stadig å få midler slik at vi kan fullføre
høgskoleprosjektet vårt.