0d738ec348

Høsten og vinteren har vært innholdsrik og travel for Rusfri Oppvekst. Før våren står på døren må vi ta en pustepause og oppsummere det siste halvåret.

Rusfri Oppvekst er på plass på Høgskolen på Vestlandet og NLA Høgskolen Bergen

Vi startet høsten på Høgskolen i Bergen, som fra 1. Januar 2017 heter Høgskolen på Vestlandet (HVL). 24. august stilte vår styreleder Erling Vevatne på organisasjonsdagen der, sammen med 80 andre studentorganisasjoner, for å snakke med studentene og synliggjøre Rusfri Oppvekst.

Noen dager senere var vi tilbake på høgskolen, denne gangen i forbindelse med vårt samarbeidsprosjekt ”Forebygging gjennom økt kunnskap, trygghet og bevissthet”. Tom Irgan holdt første forelesning for omtrent 600 lærerstudenter på høgskolen. I oktober startet forelesningene opp på NLA Høgskolen Bergen, og på Høgskolen på Vestlandet gikk vi i gang med semesterets andre forelesning sammen med forfatter og samfunnsviter Arne Klyve. Han er undervisningssjef ved Bergensklinikkene, og har sin bakgrunn fra behandling av rusavhengige.

Bergens Tidende skrev en fin artikkel om det nye undervisningstilbudet som kan leses her for abonnementer.

Vi legger ut sammendrag av alle forelesningene på vår hjemmeside og Facebook fortløpende.

Ny medarbeider

Første september begynte vår nye prosjektmedarbeider Stina Mari Haveland i administrasjonen. Hun trives så langt svært godt i sin nye jobb.

Vinterkurs

På nyåret har vi jobbet med planleggingen av årets to vinterkurs som finner sted i Hurdalsjøen 17-19. februar og Sirdal Høyfjellshotell 17-19. Mars. Vi gleder oss til dette.

Rusfri Oppvekst Bergen

Fjerde oktober hadde Rusfri Oppvekst Bergen sin årlige konferanse i Åsane. Deltakerne fikk høre Gerd Helene Irgens fortelle om det som ”alle visste, men ingen sa”. Irgens er avdelingssjef ved Bergensklinikkene. Hun har mange års erfaring i arbeid med pårørende, og da særlig med barn som pårørende. Paal André Grinderud var også foredragsholder denne dagen. Han er en kjent forfatter og foredragsholder som vokste opp med en alkoholisert mor. Hans budskap er at ”praktisk handling er ekte nestekjærlighet”. Dere kan lese et sammendrag av dagens konferanse her: https://www.rusfrioppvekst.no/begynnelsen-viktigst/

Rusfri Oppvekst Gudbrandsdalen

Paal André Grinderud var også gjesteforeleser hos Rusfri Oppvekst Gudbrandsdalen da de inviterte til forebyggingskurs på Thon Hotell Otta 12. Oktober. ”Det er lettere å snakke med noen med mat i magen”, skrev frilansjournalist Lene Kristin Henriksen i sitt sammendrag fra denne kvelden. Teksten hennes ble publisert og kan leses i medlemsbladet som vi sendte ut før jul.

Rusfri Oppvekst Osterøy

Rusfri Oppvekst Osterøy hadde årsmøte 19. Oktober. Tasim fortalte deltakerne litt om organisasjonen; hvem vi i administrasjonen er og hva som er årsplanene til organisasjonen. Lokallaget på Osterøy ble opprettet i 2014, og ønsker flere medlemmer og har sammen med andre organisasjoner laget en samarbeidsplan på videre aktivitet på Osterøy.

Ervik Barnehage

Senere denne uken, 26. Januar, holdt vi kurs igjen sammen med dyktige Gerd Helene Irgens for de ansatte i Ervik barnehage. Hun snakket om flere viktige temaer som den vanskelige samtalen, tegn hos barn og utfordringer tilknyttet rus.

Bergen mot vold

I begynnelsen av november stilte Tasim sammen med programansvarlig for barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen, Margareth Eilifsen, på fagdag på Bergen Offentlige Bibliotek under temauken ”Bergen mot vold”, som handler om vold i nære relasjoner. De fortalte her om samarbeidsprosjektet som skal gi lærerstudenter økt kunnskap og handlingskompetanse til å fange opp barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og rus i hjemmet. Bergen Kommune var arrangør. Tasim og Margareth deltok også på debattmøte 28. november i forbindelse med FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner, som var 28. november. Her informerte vi om hva Rusfri Oppvekst og HiB gjør for å ruste sine studenter til å avdekke vold og overgrep hos barn. Folkeakademiet Åsane, SIM og Åsane Frivillig Sentral var arrangører.

Se barnet innenfra: Hammerfest og Alta

De to siste dagene i november tilbragte Tone og Stina i Hammerfest og Alta sammen med psykolog og spesialist i barne- og ungdomspsykologi, Stig Torsteinson. Han er fagbokforfatter, kursholder og supervisor i behandlingsprogrammet Circle of Security, og tilknyttet Nic Waals Institutt og Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo. Torsteinson er opptatt av allmennpsykisk helse og har et sterkt ønske om å fremme psykisk helse i barnehage og skole. Her kan du lese et sammendrag av foredraget han holdt: https://www.rusfrioppvekst.no/se-barnet-innenfra/

Medlemsblad

Forsiden

Før jul fikk vi ferdigstilt medlemsbladet. Dette skal alle medlemmer ha fått i postkassen sin. Vi håper alle er fornøyd med innholdet, og tar gjerne i mot tips og innspill fra dere til våre kommende medlemsblad. Send e-post til: post@rusfrioppvekst.no

Bladet kan også leses på vår hjemmeside:  https://www.rusfrioppvekst.no/nytt-medlemsblad/

Rå skole – Ungdom og kroppspress

raa_skoleSamme kveld var vi på Rå Skole i Fana sammen med Kari Løvendahl Mogstad som snakket til foreldre og lærere om ungdom og kroppspress. Hun er spesialist i allmennmedisin, idrettslege, universitetslektor og forfatter, og svært opptatt av hvordan det er å vokse opp i dagens digitale, kroppsfikserte samfunn. Denne våren gir hun ut en bok som tar for seg dette temaet. Les mer om hva hun hadde på hjertet her: https://www.rusfrioppvekst.no/livet-i-kroppsklemma/

Bilder_Samlet7Honningsvåg – Gerd Helene Irgens

Gerd Helene Irgens ble også med oss til Honningsvåg 3. Februar, der vi hadde fagdag om rusavhengighet på Honningsvåg skole. Der ble vi i administrasjonen forhindret i å dra, men vi fikk tilbakemeldinger om et fantastisk oppmøte og lokale hjelpere som stod på for å gjennomføre kurset sammen med foredragsholder Gerd Helene. Honningsvåg gleder seg til å få besøk av Rusfri Oppvekst i fremtiden.

Medlemsverving og nye lokallag

Vi har også jobbet med medlemsverving, og ønsker å opprette flere lokallag. Så langt har vi ikke fått stiftet nye lag det siste halvåret. Dette jobber vi med i vår også. Lokallagene våre har en ypperlig mulighet til å bidra positivt for barn og unge i nærmiljøet sitt. Er det noen som ønsker å jobbe aktivt for barn og unge i sitt nærmiljø, ta kontakt med daglig leder på 97509360 eller tasim@rusfrioppvekst.no for mer informasjon.

Nytt semester HiB og NLA

23 januar gikk vi i gang med forelesning nr. 3 på Høgskulen på Veslandet. Denne uken hadde vi med oss dyktige forelesere fra RVTS (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). Temaet for forelesningen var omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep – konsekvenser for tilknytning og barns utvikling.

Årsmøte RO Gudbrandsdalen

Stina dro til Gudbrandsdalen 6. februar for å hilse på lokallaget, som hadde sitt årsmøte i Kvam denne kvelden. Hun ble tatt godt i mot av gjengen der, og hadde et hyggelig opphold på snøkledde Vinstra. Med seg hjem fikk hun nye bekjentskaper, innspill, gode tilbakemeldinger og sjokolade.

Første vinterkurs: Hurdalsjøen Hotell

grillingFredag ettermiddag ønsket vi flere familier velkommen til årets første vintersamling på Hurdalsjøen hotell, som ligger fint til ved vannet i Hurdal Kommune, rett nord for Oslo Lufthavn.
Les mer om helgen her.

Vi ønsker alle våre medlemmer en god vinter videre, og ser frem til å komme med mer nyheter til dere mot sommeren.