98e8e807ba

Juni 2018

Undervisning på Høgskolen på Vestlandet og NLA Høgskolen Bergen

I uke 15 holdt Gerd Helene Irgens semesterets siste forelesninger i prosjektet «Forebygging gjennom økt kunnskap, trygghet og bevissthet» – Økt kunnskap og handlingskompetanse til lærere- for studentene ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Hun holdt en sterk forelesning om sine erfaringer i arbeidet med rusavhengige og deres pårørende. Gerd Helene påpekte hvor betydningsfulle lærerstudentene er, og hvor heldige de er som får delta i dette pilotprosjektet. Hennes ønske er at denne kunnskapen skal bli obligatorisk for alle som jobber med barn og unge. Vi deler dette ønsket med henne, og håper alle andre også ser behovet for denne kunnskapen i fremtidens lærerutdanning.

Tusen takk til Gerd Helene Irgens, Geir Kjell Andersland, Magne Raundalen og Senter for migrasjonshelse, Bergen kommune for dette studieårets forelesninger. Vi er tilbake på HVL og NLA Høgskolen Bergen høsten 2018. 

Et sammendrag av forelesning nr. 8 i prosjektet «Forebygging gjennom økt kunnskap, trygghet og bevissthet» finner du her.

  

Actis Kongress

21. april deltok Erling Vevatne, Marit Barene og daglig leder Tasim på Actis sin kongress i Oslo. Fantastisk å være i samarbeid med så mange organisasjoner som jobber for blant annet rusrelaterte utfordringer i samfunnet.

Magne Raundalen – Barn og Traumer

17. april samlet vi over hundre deltakere til fagdag på Hamar med Magne Raundalen, ”Barn og traumer”. Det alle hadde til felles er at de jobber med, og ønsker å utgjøre en forskjell for barn og unge. På grunn av stor etterspørsel etter dette foredraget avholdt vi 5. april samme fagdag i Oslo sammen med Stiftelsen Retretten.

Landsmøte i Selbu

1-3 juni ble landsmøte avholdt i naturskjønne omgivelser på Peder Morset Folkehøgskole i Selbu. Vi kunne ikke bedt om bedre vær. Vi startet helgen med en stand på torget utenfor kjøpesenteret i Stjørdal. Der fikk vi vist oss frem og snakket med lokalbefolkningen. Senere samme dag fikk vi samlet deltakerne ved Kimen kulturhus, der vi fikk omvisning i det flotte bygget som huser både bibliotek, kirke, kinosaler, konsertsaler og ungdomsklubb.

Sommerkvelden ble avsluttet utendørs nede ved Selbusjøen, der vi fikk servert herlig kveldsmat i solnedgang. Lørdag morgen ble vi hentet av båten Jøvra og kjørt til Norsk Radio og Fjernsynsmuseum. Båtturen i seg selv var en opplevelse på den stille innsjøen omringet av vakker natur, badet i solskinn. Første del av landsmøtet ble avholdt denne ettermiddagen og kvelden ble avsluttet med festmiddag, sang, taler og dans. Søndag fortsatte landsmøtet etter en god frokost. Vi forlot Selbu etter et fantastisk effektivt landsmøte, med solen i ryggen og de gode nyhetene om at Rusfri Oppvekst er på Revidert Nasjonalt Budsjett. 

 

Foto t.v.: Rusfri Oppvekst takker landsstyret som gikk av gratulerer det nye landsstyret: Jan Arnstein Liknes (styreleder- til venstre), Marit Fosså (i midten), Erling Vevatne (til høyre), Ole Arild Bovolden (ikke til stede på bildet), Arne Bygstad ikke til stede på bildet) og varamedlemmene Møyfrid F. Birkeland (ikke til stede på bildet) og Kolbein Kolnes (ikke til stede på bildet) .

Rusfri Oppvekst er på revidert nasjonalt budsjett! 

For en fantastisk nyhet å få til landsmøtehelgen! Utallige turer til Stortinget har resultert i at Rusfri Oppvekst sitt prosjekt Økt kunnskap, trygghet og bevissthet – Økt kunnskap og handlingskompetanse til lærere- har fått plass på Revidert Nasjonalt Budsjett. Tusen takk til Kristelig Folkeparti, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre som ser viktigheten av det langsiktige forebyggende arbeidet og dette prosjektets rolle i utviklingen av framtidens lærerutdanninger. Les mer om prosjektet her

Lotteri – Takk for ditt bidrag!

12. juni ble vinnerne av årets lotteri trukket. Totalt ble det solgt 1190 lodd og trukket 24 vinnere. Tusen takk til alle som bidro og hjertelig takk for at dere støtter opp under vårt arbeid for gode og trygge oppvekstvillkår for barn og unge. Vi takker igjen alle sponsorene. Uten deres bidrag ville ikke dette vært mulig.

Rusfri dag – Stand på Torgallmenningen

Fredag 8. juni hadde vi stand på Torgalmenningen i forbindelse med Rusfri dag. Stina og Sandra fra administrasjonen fikk hjelp av Gunvor Berge fra RO Bergen. Vi serverte kaffe og pratet med folk som gikk forbi. Flere nysgjerrige forbipasserende leste på bannerne og fikk med seg brosjyrer.

Medlemskontingent

Har du enda ikke hatt mulighet til å betale medlemskontingent for 2018, men ønsker å fortsette å støtte vårt arbeid, har du fremdeles mulighet til å gjøre dette ved å vippse til 107961 eller til kontonr.: 1506 01 48 756

GDPR – Nye regler for personvern

1. juli 2018 trer EUs forordning for personvern – The General Data Protection Regulation, altså GDPR – i kraft som lov også i Norge. GDPR vil gjelde for alle virksomheter i alle land i EU. Det betyr at vi får nye regler for personvern. Det nye regelverket gir enkeltpersoner flere rettigheter knyttet til personvern, mens alle virksomheter og organisasjoner får flere plikter.

Personvern handler om retten til å ha et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Rusfri Oppvekst ønsker at våre medlemmer skal kunne ha tillit til oss og til hvordan vi behandler deres persondata. Som medlemsorganisasjon håndterer vi persondata i et medlemsregister, i regnskapssystemet, over epost og gjennom påmeldinger til arrangementer og kurs. Vi sørger for å kun innhente og lagre de opplysninger som er nødvendige for å drive organisasjonen og kommunisere med våre medlemmer. 

Ønsker du ikke å motta nyhetsbrev og annen informasjon fra oss på mail eller post kan du sende melding på 975 09 360 eller skrive e-post til post@rusfrioppvekst.no.

GOD SOMMER