7404a77a02

Rusfri Oppvekst har inngått samarbeidsavtaler med Høgskolen på Vestlandet og NLA Høgskolen Bergen fra høsten. I dette samarbeidet legger Rusfri Oppvekst inn forelesninger om temaer som vold, overgrep, psykisk helse, rus, traumer, barn i kriser, tilknytningsforstyrrelser,  relasjonskompetanse m. fl. i dagens lærerutdanning. 

Tilbudet blir gitt Praktisk-pedagogisk Utdanning (PPU, 2 år), grunnskolelærerutdanningen (4 år) og barnehagelærerutdanningen (3 år). Studentene får disse forelesningene gjennom hele studieforløpet sitt. Hver forelesning skal være på ca. 2-3 timer, 2 ganger i semesteret.

Rusfri Oppvekst vil starte et femårig prosjekt der vi kan tilby ca. 40 barn i Loddefjord i Bergen en alternativ skolefritidsordning (SFO). FAVN - Fremtidens SFO skal være et forsterket tilbud for barn som trenger det.  

FAVN - Fremtidens SFO skal ha personale med terapeutisk og pedagogisk utdanning, og ha relasjonsbygging, psykisk helse og forebygging i fokus. Barnepsykolog Magne Raundalen, psykolog Trond Haukedal og samfunnsviter Arne Klyve er våre faglige veiledere.

Prosjektene Rusfri Oppvekst har jobbet med så langt har vært rettet mot voksne som jobber med barn og ungdom. I 2018 startet vi opp med JamLab, et nytt og spennende prosjekt der vi skal jobbe med unge, og vi skal bruke musikk som verktøy.

Organiserte fritidsaktiviteter som sport, korps, musikkundervisning og fritidsklubber fyller viktige funksjoner i barn og unges liv. Vi ønsker at alle unge skal få mulighet til å delta i slike aktiviteter. Gjennom prosjektet tilbyr vi musikkundervisning og samspill.