Rusfri Oppvekst startet som Norsk Læreravholdslag i 1907. I 2008 ble navnet endret til Landslaget for Rusfri Oppvekst og fra 2014 heter organisasjonen Rusfri Oppvekst.

Organisasjonen jobber for bedre oppvekstsvilkår for barn og unge. Dette gjør vi gjennom å arbeide opp mot de voksne som jobber med våre barn og unge. Rusfri Oppvekst mener at trygge, bevisste og empatiske voksne evner å kunne skape gode relasjoner, noe som vil være med på å skape bedre psykososialt miljø for barn og unger i barnehager og skoler. Samtidig har Rusfri Oppvekst som et mål at de voksne skal være mer bevisste i forhold til deres rolle i det forebyggende arbeidet, og det å fange barn med utfordringer i hverdagen på et tidligere tidspunkt.

For å nå våre mål jobber vi gjennom studietilbud som en del av etterutdanning, foredrag, konferanser/kurs og prosjekter.

Rusfri Oppvekst består av 730 medlemmer, 8 lokallag, 3 ansatte og et styre.

Rusfri Oppvekst er en avholdsorganisasjon, og i følge kjerneverdiene til organisasjonen avstår våre medlemmer fra bruk av rusmidler. Det er derimot også mulig å støtte vårt arbeid gjennom støttemedlemskap, bedriftsmedlemsskap, lokallag, frivillig arbeid og bidrag.

Facebook Icon