a83088bafa

Personvernerklæring for medlemmer av Rusfri Oppvekst

Vi er avhengig av at du som medlem i Rusfri Oppvekst har tillit til oss. Derfor er vi opptatt av å ivareta ditt personvern på en betryggende måte. Rusfri Oppveksts behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk lov. Vi anbefaler at du setter deg inn i denne erklæringen i sin helhet.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Rusfri Oppvekst samler inn og behandler dine personopplysninger når er medlem i Rusfri Oppvekst. Personvernerklæringen gjelder personopplysninger du gir fra deg når du registrerer deg som medlem og når du registrerer deg på arrangementer i regi av Rusfri Oppvekst.

Daglig leder i Rusfri Oppvekst er behandlingsansvarlig for hvordan Rusfri Oppvekst samler inn og bruker personopplysninger.

 

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss. 
Besøksadresse: Vestkanten Storsenter, 6. etg.
Postadresse: Postboks 45, 5881 Loddefjord
E-post: post@rusfrioppvekst.no
Telefon: 97509360
Organisasjonsnr.: 882 819 612

 

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn
Når du tegner et medlemskap i Rusfri Oppvekst har organisasjonen et lovmessig grunnlag for registrering og behandling av dine personopplysninger uten krav om samtykke.  Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvilke aktiviteter du deltar på i organisasjonen.

All informasjon om medlemmer stammer i utgangspunktet fra medlemmer selv. Vi samler inn informasjon fra følgende kilder:
• innmeldingsskjemaet på www.rusfrioppvekst og evt. papirinnmeldingsskjema.
• opplysninger medlem sender til Rusfri Oppvekst på e-post
• telefonsamtaler

 

Vi samler inn personopplysninger til formålene angitt her:
• Sende ut nyhetsbrev, medlemsblad, invitasjoner til kurs og arrangementer, gi informasjon om organisasjonens virksomhet og informasjon om medlemsfordeler.
• Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen og som er nødvendig å oppbevare for at foreningen skal kunne bistå medlemmet. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av avtale med deg som tar kontakt.
• Vi registrerer hvilke verv du har (hatt) i organisasjonen, og når du fikk/trådte ut av vervet.
• Vi registrerer honorarer, reiseutgifter og andre økonomiske ytelser du får fra Rusfri Oppvekst i forbindelse med dine aktiviteter som medlem.
• Vi registrerer fødselsdato fra våre medlemmer for mest mulig sikker identifisering, og for at vi skal kunne fremme krav om offentlige tilskudd basert på medlemstall.

Rusfri Oppveksts hjemmeside rusfrippvekst.no benytter såkalte informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler, og hvordan du eventuelt kan slå av slik sporing her.

 

Utlevering av personopplysninger til andre
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre.

 

Lagringstid
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg som medlem anonymiseres innen 18 måneder etter at du har meldt deg ut.

 

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside.

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en epost til post@rusfrioppvekst.no

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 14 dager.

 

Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan du kontakter Datatilsynet på tilsynets nettsider.

 

Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 17. oktober 2018.