9eb46d9b25

 
 

 
 
 

Presentasjoner fra kurs og konferanser

Her kan du åpne og laste ned presentasjoner fra våre kurs og konferanser. Vi viser til åndsverkloven og minner om at presentasjonene kun er til privat bruk


Bedre hjelp til traumatiserte barn
26. – 27. november 2019
 


Bedre hjelp til traumatiserte barn 
14. juni 2019
 


Alle visste det
29. mai 2019
 


Presentasjoner til nedlasting:

Gerd Helene Irgens: Alle visste det