507396c21f

 

Rusfri Oppvekst Alstahaug

28.01.2020
Årsmelding for 2018 

Styret i 2018 har bestått av:

Leder: Jean Karekezi
Kasserer: John Almendingen
Styremedlem: Janet Fanta Alemu

Rusfri Oppvekst Alstahaug prøver fortsatt å få til et samarbeid med andre organisasjoner i kommunen.
I juni deltok John Almendingen på landsmøte i Selbu som representant for Rusfri Oppvekst Alstahaug. I november 2018 arrangerte Rusfri Oppvekst konferanse med Magne Raundalen i Sandnessjøen. Det var fulltegnet med ca. 70 deltakere på denne konferansen. Dette arrangementet ga oss to nye medlemmer og flere fikk høre om Rusfri Oppvekst. Lokallaget trenger litt hjelp fra sentraladministrasjonen til å arrangere flere slike konferanser, som vi håper gir oss flere medlemmer og bidrar til at vårt ønske om samarbeid med flere aktører i kommunen kan bli lettere.


Sandnessjøen, 28.01.20John Almendingen
 

Kontaktperson

John Almendingen
Sekretær og kasserer


Kontaktinformasjon
  johnalm@online.no