b8b4a7cae4

 

Rusfri Oppvekst Etne


28.01.2019
Årsmelding 2018
Rusfri Oppvekst Etne hadde ingen aktiviteter i 2018, bortsett for årsmøte. Me er i dialog med
sentraladministrasjonen for en konfernase i Etne.
Det vart halde årsmøte sjå Solveig og Jostein den 16.10.2018.

Me var 2 stykker som møtte. Det var vanlege årsmøtesaker med valg . Me var 27 medlemmer i Etne i 2018. Alle i styret tok attval.

Formann : Jostein Kringlebotten.

Kontaktperson
Jostein Kringlebotten
Leder

 

Kontaktinformasjon
 jo-kring@online.no

 

 

08.03.16
Årsmøte

Tirsdag 08. mars hadde Rusfri Oppvekst Etne årsmøte. Nytt styre ble valgt og lokallaget la frem deres tanker rundt det kommende årets aktiviteter.

Daglig leder Tasim Karim-Birkeland ble invitert til årsmøte og var veldig takknemlig for at hun fikk møte medlemmene i Etne. Fra Bergen kjører man via Stord, og gjerne med en liten omvei gjennom Nedstrand, for å komme til vakre Etne. Det er ikke bare stedet som er fint, her møter  en engasjerte lokale med fantastisk humør. Tasim fikk også fortalt medlemmene fra Etne om Rusfri Oppvekst sine årsplaner, prosjekter og delt noen erfaringer i forbindelse med planlegging av årsaktiviteter for lokallaget.

Rusfri Oppvekst Etne gir positive tilbakemeldinger på den nye logoen og det nye materialet til organisasjonen. De mener at det nye visuelle utrykket til Rusfri Oppvekst er gjenkjennbart ifht. det gamle, men med et nyere og friskere utseende.

Daglig leder får også vist den nye hjemesiden til Rusfri Oppvekst og oppfordrer alle medlemmene til å bruke denne mer aktivt.

Rusfri Oppvekst Etne forteller litt om de lokale utfordringene stedet har i forbindelse med psykososiale utfordringer og rusproblematikk.

Både Rusfri Oppvekst Etne og daglig leder avslutter årsmøtet med en ny giv og ser frem til et nytt og snarlig treff!