b125e1ebd9

 

 

Rusfri Oppvekst Grenland

03.03.2021

Stiftelsesmøte – referat 


Tilstede: Anita Hegdahl-Galterudhøgda, Kathrin Theres Liltved, Tine Merethe Hoffsbakken Egeland og Tasim Karim

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
Anita Hegdahl-Galterudhøgda hadde i forkant snakket med deltakerne og informert om innkalling og agenda.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 2: Valg av møteleder og referent
Vedtak: Møteleder: Anita Hegdahl-Galterudhøgda. Referent: Daglig leder Rusfri Oppvekst -Tasim Karim.

Sak 3: Konstituering av Rusfri Oppvekst Grenland med en formålsparagraf, vedtekter og undertegning av stiftelsesdokument.
Medlemmer i Rusfri Oppvekst med bosted i Telemark ønsker å stifte et lokallag med navnet
Rusfri Oppvekst Grenland. Det ble sendt en forespørsel til Rusfri Oppvekst sitt landsstyre om godkjenning av lokallaget Rusfri Oppvekst Grenland. Landsstyret godkjente på styremøte 23.02.2021 at medlemmer i Rusfri Oppvekst bosatt i Telemark kunne stifte et lokallag med navnet Rusfri Oppvekst Grenland.

Formålsparagrafen slik den foreslås skal stå i vedtektene:
§ 1. Navn og formål
Rusfri Oppvekst Grenland er et lokallag i organisasjonen Rusfri Oppvekst og dekker Telemark.
Rusfri Oppvekst Grenland ønsker at barn og unge skal vokse opp og utvikle seg i et positivt, aktivt og rusfritt miljø.
Rusfri Oppvekst Grenland skal arbeide for å bedre oppvekstsvilkår for barn og unge.
Rusfri Oppvekst Grenland skal gi kompetanse i det forebyggende arbeidet slik at barn med utfordringer kan fanges opp så tidlig som mulig.
Rusfri Oppvekst Grenland vil samarbeide med organisasjoner på rusfeltet og offentlige organer for å løse disse oppgavene.

Vedtekter:
Rusfri Oppvekst har utarbeidet et forslag til vedtekter for sine lokallag. Rusfri Oppvekst Grenland har valgt å bruke forslaget som utgangspunkt. Forslag til vedtekter legges frem godkjennes og sendes videre til årsmøte for godkjenning der.

Signering av stiftelsesdokument:
Anita Hegdahl-Galterudhøgda og Kathrin Theres Liltved signerer stiftelsesdokumentet.
Vedtak: Vedtektene godkjennes med formålsparagraf.
Anita Hegdahl-Galterudhøgda og Kathrin Theres Liltved og velges til å signere stiftelsesdokumentet.

Sak 4: Valg av styre
Vedtak:
Leder: Anita Galterudhøgda (2 år)
Styremedlem: Kathrin Theres Liltved (1 år)
Styremedlem: Tine Merethe Hoffsbakken Egeland (2 år)

Sak 5: Registrering i Brønnøysund
For at Rusfri Oppvekst skal registreres som en av Rusfri Oppvekst sine lokallag må det registrere seg i Brønnøysund. Her kan daglig leder i Rusfri Oppvekst være behjelpelig med prosessen om lokallaget ønsker det.
Vedtak: Lokallaget registrerer seg i Brønnøysundregisteret.

Sak 6: Registrering i Grasrotandel
Som et lokallag kan Rusfri Oppvekst Grenland registrere seg som mottaker av Grasrotandel. Dette søkes om etter at lokallaget er godkjent i frivillighetsregisteret.
Vedtak: Rusfri Oppvekst Grenland ønsker å melde seg inn i Grasrotandelen etter registrering i Brønnøysund.

Sak 7: Åpning av bankkonto og midler fra Rusfri Oppvekst
Alle lokallag som registrerer seg i Brønnøysundregisteret og åpner en konto med lokallagets navn og organisasjonsnummer kan søke om startkapital på kr. 3000 fra Rusfri Oppvekst.
Vedtak: Rusfri Oppvekst Grenland åpner bankkonto. Anita Hegdahl-Galterudhøgda og Kathrin Theres Liltved disponerer kontoen.

Sak 8: Bruk av logo og annet materiell
Alle lokallagene til Rusfri Oppvekst forplikter seg til å bruke Rusfri Oppvekst sin logo og annet materiell ved representasjon av organisasjonen.
Vedtak: Rusfri Oppvekst Grenland bruker det allerede eksisterende materialet til Rusfri Oppvekst med endring i adresse på brevmal.

Sak 9: Eventuelt og avslutning
Daglig leder i Rusfri Oppvekst gratulerer til styremedlemmene på vegne av landsstyret og ønsker lokallaget lykke til med viktig arbeid i sitt nærmiljø.

Møtet heves kl. 20.30
Neste styremøte: 07. april 2021, kl. 20.30. Møtet avholdes digitalt.

Referatet ble signert av Anita Hegdahl-Galterudhøgda  og Kathrin Theres Liltved

Kontaktperson

Anita Hegdahl-Galterudhøgda
Sekretær og kasserer

Kontaktinformasjon
 galterudhogda.anita@hotmail.com