ed3f4003ac

 

Rusfri Oppvekst Odalen


05.03 2019
Årsmelding 2018

Styre: 
Leder: Tone Teppen 
Styremedlemmer: Kari Kobberød Brustad og Terje Vindenes 

Medlemstall: 
Medlemstall pr 31.12.2018 er 15 medlemmer. 

Egne arrangement: 
Styret har ikke hatt egne styremøter, men har hatt jevnlig kontakt på epost og telefon og i uformelle møter. 

I tillegg til årsmøtet har RO Odalen deltatt på planleggingsmøte med Edru Livsstil Glåmdal, FMR Glåmdal og Rusfri trafikk og livsstil Kongsvinger med tanke på en konferanse om mer kunnskap og bevisstgjøring i forhold til legaliserings- og liberaliseringsdebatten som pågår. 

Deltakelse på andre arrangement: 
Vi hadde med en deltaker på vinterkurs på Hurdalsjøen i februar. To medlemmer var med på fagkurs med Magne Raundalen på Hamar. Tre medlemmer var med på landsmøtet i Rusfri Oppvekst i Selbu. I tillegg har medlemmer fra RO Odalen representert Rusfri Oppvekst sentralt på årsmøter i Avogtil og FFFE, og på konferanse med Helsedirektoratet. 

Tone Teppen er leder for kontrollkomiteen i Rusfri Oppvekst og er også leder for NLA-forlagets fond. 

Laget samarbeider nært med andre avholdsorganisasjoner i regionen, og følger med på saker som angår barn og unges oppvekst. 4.desember var RO Odalen med på Allemed-dugnad i Sør-Odal 

Økonomi: 
RO Odalen er registrert i Enhetsregisteret og i Frivillighetsregisteret og har fått bankkonto i Odal sparebank. Innestående på konto er 100kr. Det er ikke foretatt inn- eller utbetalinger i 2018. 

Skarnes, 5. mars 2019 

Kontaktperson

Tone Teppen
Leder

Kontaktinformasjon
  tteppen@online.no
 951 55 215