ae33f80bf9

 

Rusfri Oppvekst Strand

05.06.2020
Stiftelsesdokument

Tid: 18.00-19.30 Sted: Verkshotellet
Tilstede:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
Daglig leder Tasim Karim hadde sendt ut innkallingen på e-post. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes med endring av navn til Rusfri Oppvekt Strand. Sak 2: Valg av møteleder og referent Vedtak: Møteleder: Mads Hjelmen. Referent: Daglig leder Rusfri Oppvekst - Tasim Karim.

Sak 3: Konstituering av Rusfri Oppvekst Strand med en formålsparagraf, vedtekter og undertegning av stiftelsesdokument. 
Medlemmer i Rusfri Oppvekst med bosted i Strand kommune ønsker å stifte et lokallag med navnet Rusfri Oppvekst Strand. Det ble sendt en forespørsel til Rusfri Oppvekst sitt landsstyre om godkjenning av lokallaget Rusfri Oppvekst Strand. Landsstyret godkjente 04. juni 2020 at medlemmer i Rusfri Oppvekst bosatt i Strand kommune kunne stifte et lokallag med navnet Rusfri Oppvekst Strand. 

Formålsparagrafen slik den foreslås skal stå i vedtektene: Rusfri Oppvekst Strand er et lokallag i organisasjonen Rusfri Oppvekst og dekker Strand kommune. Rusfri Oppvekst Strand ønsker at barn og unge skal vokse opp og utvikle seg i et positivt, aktivt og rusbevisst miljø. Rusfri Oppvekst Strand skal arbeide for å bedre oppvekstsvilkår for barn og unge. Rusfri Oppvekst Strand skal gi kompetanse i det forebyggende arbeidet slik at barn med utfordringer kan fanges opp så tidlig som mulig. Rusfri Oppvekst Strand vil samarbeide med organisasjoner på rusfeltet, andre relevante organisasjoner og offentlige organer for å løse disse oppgavene. 

Vedtekter: Rusfri Oppvekst har utarbeidet et forslag til vedtekter for sine lokallag. Rusfri Oppvekst Strand har valgt å bruke forslaget som utgangspunkt. Forslag til vedtekter legges frem, godkjennes og sendes videre til årsmøte for godkjenning der.

Signering av stiftelsesdokument: 
Vedtak: Vedtektene godkjennes med formålsparagraf. 
Susanne Alsvik Blix og Louise Kristiansen velges til å signere stiftelsesdokumentet.


Sak 4: Valg av styre 
Vedtak: 
Leder: Louise Kristiansen 
Nestleder: Leni Vibeke Jakobsen 
Styremedlem: Kristian Prestrud Astad 
Styremedlem: Christer Stangvik 
Styremedlem: Susanne Alsvik Blix 
Varamedlem: Mads Hjelmen 

Sak 5: Registrering i Brønnøysund 
For at Rusfri Oppvekst Strand skal registreres som en av Rusfri Oppvekst sine lokallag må det registrere seg i Brønnøysund. Her kan daglig leder i Rusfri Oppvekst være behjelpelig med prosessen om lokallaget ønsker det. 
Vedtak: Rusfri Oppvekst Strand ønsker å registrere seg i Brønnøysundregisteret. 

Sak 6: Registrering i grasrotandel 
Som et lokallag kan Rusfri Oppvekst Strand registrere seg som mottaker av grasrotandel. Dette søkes om etter at lokallaget er godkjent i frivillighetsregisteret. 
Vedtak: Rusfri Oppvekst Strand ønsker å melde seg inn i grasrotandelen etter registrering i Brønnøysund. 

Sak 7: Åpning av bankkonto og midler fra Rusfri Oppvekst 
Alle lokallag som registrerer seg i Brønnøysundregisteret og åpner en konto med lokallagets navn og organisasjonsnummer kan søke om startkapital på kr. 3000 fra Rusfri Oppvekst. 
Vedtak: Leder og et til styremedlem får tilgang til bankkonto og får ansvar for åpning av denne når registrering er godkjent. Det søkes om startmidler fra Rusfri Oppvekst. 

Sak 8: Bruk av logo og annet materiell 
Alle lokallagene til Rusfri Oppvekst forplikter seg til å bruke Rusfri Oppvekst sin logo og annet materiell ved representasjon av organisasjonen 
Vedtak: Rusfri Oppvekst Strand bruker det allerede eksisterende materialet til Rusfri Oppvekst med endring i adresse på brevmal. 

Sak 9: Eventuelt og avslutning 
Daglig leder i Rusfri Oppvekst deler ut blomster, nett og kopp til styremedlemmene på vegne av landsstyret og ønsker lokallaget lykke til med viktig arbeid i sitt nærmiljø. Møtet avsluttes kl. 19.20 

Signert av
Louise Kristiansen og Leni Vibeke Jakobsen

Kontaktperson

Louise Kristiansen
Leder

Kontaktinformasjon
 loui_@hotmail.com