3f98e2ed24

 

Rusfri Oppvekst Søre Sunnmøre


13.11.2018
Årsmelding for 2018

I styret:
Jon Kåre Mork leiar
Steinar Grimstad
Hans Gisle Holstad

Vi har dette året ikkje hatt vanlege medlemsmøte. Dei fleste av medlemene er med i IOGT derfor vert det meste av aktiviteten i samarbeid med IOGT.

Jon Kåre Mork
leiar

Styremedlemmer

Jon Kåre Mork
Leder

Kontaktinformasjon
  jon.kaare@tussa.com
 915 88 457