Bergen lokallag ble stiftet i 2011 som Åsane lokallag. Laget endret navn til Bergen lokallag på årsmøtet i 2014. Laget dekker Bergen kommune

Styret består av

 

Marit Barene

Leder

Per Vidar Halsnes

Kasserer

Gunn Steinbru

Styremedlem

Ønsker du å komme i kontakt med Bergen lokallag?

m.barene@online.no
Tlf. 92 81 59 36

Arbeidsplan for Rusfri Oppvekst Bergen 2017:

 • Oppfordre lokallagets medlemmer til deltakelse på et av ROs Vintertreff• Oppfordre lokallagets medlemmer til deltakelse på et av ROs Vintertreff
 • Representant på Strategikonferansen i Bergen 9. – 11.juni 2017
 • Arrangere skulpturvandring i Bergen sentrum
 • Dagskonferanse, høsten 2017 – fronte medlemskap/støttemedlemskap i Rusfri Oppvekst under konferansen
 • Stands, gjerne i forbindelse med studentstart, evt. 8.juni (Rusfri Dag)
 • Verving: verve ti nye medlemmer
 • Støtte arbeidsplanen fra sentralt hold etter beste evne
 • Skrive leserinnlegg med rusforebyggende vinkling i forbindelse med valgkampen
 • Fronte salg av holdningsspillet SNX
 • Fronte samarbeid med Actis Hordaland
 • Være positive til samarbeid med andre organisasjoner/partnere både innen rusfeltet og utenfor
Facebook Icon