Etne lokallag vart stifta i 2011 og dekker området Etne og omegn

Styret består av

 

Jostein Kringlebotten

Leder

Jon Olav Kringlebotten

Kasserer

Solveig Kringlebotten

Sekretær

Alf Harald Østrem

Styremedlem

Jorunn Taraldsøy Grindheim

Styremedlem

 

Ønsker du å komme i kontakt med Etne lokallag?

jo-kring@online.no

Facebook Icon