Søre Sunnmøre lokallag ble stiftet i 2012 og dekker området Søre Sunnmøre

Styret består av

 

Jon Kåre Mork

Leder

Steinar Grimstad

Styremedlem

Hans Gisle Holstad

Styremedlem

Ønsker du å komme i kontakt med Søre Sunnmøre lokallag?

jon.kaare@tussa.com
Tlf. 915 88 457

Facebook Icon