Presentasjoner fra kurs og konferanserHer kan du åpne og laste ned presentasjoner fra våre kurs og konferanser. Vi viser til åndsverkloven og minner om at presentasjonene kun er til privat bruk.
Presentasjonsbanner

Magne Raundalen: Bedre hjelp til traumatiserte barn

Presentasjonene fra dagkonferansen Bedre hjelp til traumatiserte barn 14. juni i Stavanger kan åpnes og lastes ned her.

Nytt fra tenåringshjernen

Bedre hjelp til traumatiserte barn

Arbeid med unge i grupper
Alle visste det

Alle visste det

Presentasjonene fra dagkonferansen Alle visste det 29. mai i Hamar kan åpnes og lastes ned her.

Gerd Helene Irgens: Alle visste det
Facebook

Den krevende foreldrerollen

Presentasjoner fra dagkonferansene med Magne Raundalen og Willy Tore Mørch 22. - og 23. mars i Hammerfest og Alta kan åpnes og lastes ned her.

Magne Raundalen: Den nye barnepsykologien: Ny foreldreveiledning?

Magne Raundalen: Vi må snakke med barna

Magne Raundalen: Ny foreldreveileder

Willy Tore Mørch: Foreldreferdigheter og foreldreveiledning barn
Magne_Raundalen
boktips-magne

Bedre hjelp til traumatiserte barn

Presentasjoner fra dagkonferansene med Magne Raundalen 26. - og 27. november i Brønnøysund og Sandnessjøen kan åpnes og lastes ned her.

Nytt fra tenåringshjernen

Den formbare barnehjernen

Barnevoldsutvalget

Bedre hjelp til traumatiserte barn
Facebook Icon