Tasim Karim­-BirkelandVår daglig leder har lang erfaring fra arbeid med barn og unge. Hun bruker sin kompetanse, sammen med egne erfaringer og har foredrag som er tilpasset både foreldre og fagpersonell som jobber med barn og unge.


Bestill foredrag med Tasim
Vær foreldre!
Hvordan møter vi barn og unge?
Utfordrende foreldre!
Relasjonskompetanse
 

Tasims foredrag


Vær foreldre!

Her snakker Tasim om det å være foreldre.Viktigheten av at foreldre er bevisste på hva deres egne barn gjør, men hvor de også tar ansvar for de barna deres egne barn omgås.

» Les mer

Ofte er vi som foreldre redde for å snakke til andres barn. Det er også utfordrende når andre snakker til våre barn. Samtidig må foreldre bli modigere til å stille krav barnehager og skoler. Det skal forventes at tiltak gjøres når foreldre tar kontakt angående bekymringer. Barnehager og skoler bør se på foreldrene som en ressurs!
Varighet 2 timer. Pris etter avtale.

» Skjul innhold


Hvordan møter vi barn og unge?

De som jobber med barn og unge må være mer bevisst sin rolle som en voksen. Hvor lett er det å jobbe med barn og unge som en opplever som utfordrende, eller som har en adferd en ikke vet hvordan en skal takle?

» Les mer

I dette foredraget får du som personell møtt i dine utfordringer, samtidig som den sier noe om hvor viktig du som en voksen er. Foredraget tar også opp viktigheten rundt det å møte alle barn, og det å være en trygg og bevisst voksen.
Varighet 2 timer. Pris etter avtale.

» Skjul innhold


Utfordrende foreldre!

I dette foredraget snakker Tasim om hvordan en kan møte foreldre som en opplever som utfordrende.

» Les mer

De som jobber med barn og unge, må ofte ha kontakt med foreldregruppen. Det er ikke alltid like lett. Tasim har lang erfaring med foreldregruppen og deler her noen verktøy som har bidratt til et bedre samarbeid med foreldre.
Varighet 2 timer. Pris etter avtale.

» Skjul innhold


Relasjonskompetanse

Hva er egentlig relasjonskompetanse? Når bruker vi det, og hvordan?

» Les mer

Dette foredraget passer både for faggrupper som jobber med barn og unge, så vel som ledelse som skal ivareta sine ansatte.
Varighet 2 timer. Pris etter avtale.

» Skjul innhold


Spesielle temaer etter ønsker

Vi skreddersyr foredrag etter bestilling. Pris etter avtale. Ta kontakt på post@rusfrioppvekst.no eller på tlf 97509360.

Gerd Helene Irgens
Gerd Helene har ved flere anledninger holdt foredrag på Rusfri Oppvekst sine konferanser. Hun er avdelingssjef ved Bergensklinikkene. Hun har mange års erfaring i arbeid med pårørende og med særlig kompetanse på barn som pårørende. Hun har undervist i en årrekke om dette temaet.Den vanskelige samtalen.


Gerd Helene har spesielt fokus på den vanskelige samtalen fagpersonell må ta med foreldre ved bekymringer rundt barnet.

Varighet 2 timer.

Bestill foredrag med Gerd Helene Irgens
 

Erling Vevatne
Erling er Styreleder i Rusfri Oppvekst. Han har jobbet en årrekke med barn og unge. Han tilbyr foredrag til studentgrupper. Han ved flere anledninger holdt foredrag for studenter ved Høgskolen i Bergen med veldig gode tilbakemeldinger. Ønsker dere som studentgruppe mer informasjon om rusområdet, tar Erling oppdrag på bestilling.Ta kontakt på post@rusfrioppvekst.no eller på tlf 97509360.

Tasim Karim­-BirkelandVår daglig leder har lang erfaring fra arbeid med barn og unge. Hun bruker sin kompetanse, sammen med egne erfaringer og har foredrag som er tilpasset både foreldre og fagpersonell som jobber med barn og unge.


Tasims foredrag


Vær foreldre!

Her snakker Tasim om det å være foreldre.Viktigheten av at foreldre er bevisste på hva deres egne barn gjør, men hvor de også tar ansvar for de barna deres egne barn omgås.

» Les mer

Ofte er vi som foreldre redde for å snakke til andres barn. Det er også utfordrende når andre snakker til våre barn. Samtidig må foreldre bli modigere til å stille krav barnehager og skoler. Det skal forventes at tiltak gjøres når foreldre tar kontakt angående bekymringer. Barnehager og skoler bør se på foreldrene som en ressurs!
Varighet 2 timer. Pris kr 4500

» Skjul innhold


Hvordan møter vi barn og unge?

De som jobber med barn og unge må være mer bevisst sin rolle som en voksen. Hvor lett er det å jobbe med barn og unge som en opplever som utfordrende, eller som har en adferd en ikke vet hvordan en skal takle?

» Les mer

I dette foredraget får du som personell møtt i dine utfordringer, samtidig som den sier noe om hvor viktig du som en voksen er. Foredraget tar også opp viktigheten rundt det å møte alle barn, og det å være en trygg og bevisst voksen.
Varighet 2 timer. Pris kr 4500

» Skjul innhold


Utfordrende foreldre!

I dette foredraget snakker Tasim om hvordan en kan møte foreldre som en opplever som utfordrende.

» Les mer

De som jobber med barn og unge, må ofte ha kontakt med foreldregruppen. Det er ikke alltid like lett. Tasim har lang erfaring med foreldregruppen og deler her noen verktøy som har bidratt til et bedre samarbeid med foreldre.
Varighet 2 timer. Pris kr 4500

» Skjul innhold


Relasjonskompetanse

Hva er egentlig relasjonskompetanse? Når bruker vi det, og hvordan?

» Les mer

Dette foredraget passer både for faggrupper som jobber med barn og unge, så vel som ledelse som skal ivareta sine ansatte.
Varighet 2 timer. Pris kr 4500

» Skjul innhold


Spesielle temaer etter ønsker

Vi skreddersyr foredrag etter bestilling. Pris kr 6500,-. Ta kontakt på post@rusfrioppvekst.no eller på tlf 97509360.
 
Bestill foredrag med Tasim
Vær foreldre!
Hvordan møter vi barn og unge?
Utfordrende foreldre!
Relasjonskompetanse
 

Gerd Helene Irgens
Gerd har ved flere anledninger holdt foredrag på Rusfri Oppvekst sine konferanser. Hun er avdelingssjef ved Bergens-klinikkene. Hun har mange års erfaring i arbeid med pårørende og med særlig kompetanse på barn som pårørende. Hun har undervist i en årrekke om dette temaet.Den vanskelige samtalen.


Gerd har spesielt fokus på den vanskelige samtalen fagpersonell må ta med foreldre ved bekymringer rundt barnet.

Varighet 2 timer.

Bestill foredrag med Gerd Helene Irgens
 

Erling Vevatne
Erling er Styreleder i Rusfri Oppvekst. Han har jobbet en årrekke med barn og unge. Han tilbyr foredrag til studentgrupper. Han ved flere anledninger holdt foredrag for studenter ved Høgskolen i Bergen med veldig gode tilbakemeldinger. Ønsker dere som studentgruppe mer informasjon om rusområdet, tar Erling oppdrag på bestilling.Ta kontakt på post@rusfrioppvekst.no eller på tlf 97509360.
Facebook Icon