Rusfri Oppvekst arrangerer dagskonferanser og kurs i forebygging av psykososiale problemer med hovedvekt på rusområdet. Ønsker du å delta på et av våre kurs? Følg med på våre hjemmesider for neste dato. Følg oss gjerne på Facebook

Ønsker du et skreddersydd kurs, ta kontakt med oss på post@rusfrioppvekst.no


Facebook Icon